top of page
  • Udruženje Vodovoda CG

U Budvi je 20-21. marta 2019. godine održana dvodnevna radionica na temu Mogućnosti finansiranja opštinskih razvojnih projekata, koju su organizovali Zajednica opština Crne Gore i Udruženje vodovoda Crne Gore, a u okviru projekta “Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) u oblasti vodosnabdjevanja i tretmana otpadnih voda u jugoistočnoj Evropi”.Cilj radionice je bio da se predstave mogućnosti finansiranja opštinskih razvojnih projekata, sa naglaskom na projekte u sektoru vodosnabdijevanja i tretmatna otpadnih voda, kako bi se povećala efikasnost i efektivnost i unaprijedili kapaciteti lokalni samouprava i vodovodnih društava za dobijanje finansijskih sredstva za implementaciju projekata u ovoj oblasti.

Na radionici je prvog dana govorio Refik Bojadžić, generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore, koji je izrazio zadovoljstvo zbog organizovanja ovakve radionice za predstavnike jedinica lokalne samouprave i vodovodnih društava. „Zajednica opština Crne Gore je prepoznala važnost ovog projekta i uključila se u njegovu realizaciju, kako bi doprinijela ostvarivanju glavnih rezultata koji se očekuju od projekta. Osim jačanja kapaciteta samih asocijacija uključenih u projekat, Regionalna mreža će umnogome doprinijeti jačanju kapaciteta opštinskih uprava i vodovodnih preduzeća – članica ovih asocijacija u efikasnoj organizaciji i efektivnom upravljanju sistemima za vodosnabdjevanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda, ali i uspostavljanju partnerstava i razmjeni iskustava i dobre prakse, te stvaranju povoljnog ambijenata za razvoj kapaciteta u predmetnim oblastima“ istakao je Bojadžić.

Ivana Vojinović, šefica radne grupe za pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene, predstavila je obaveze koje treba ispuniti u sektoru vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda, a koja proizilaze iz ovog Poglavlja. Istakla je da je kvalitet voda najveći podsektor životne sredine, te da ima najveće implikacije na druge sektore. „Od projektovanih 1,5 milijardi € do 2035. godine, najveći finansijski teret u visini od 841 miliona eura upravo se tiče oblasti kvaliteta voda, i to izgradnje postrojenja za prečišćavanje komunalnih i izgradnje infrastrukture u oblasti pijaće vode i zaštite od poplava“, istakla je Vojinović. Podsjetila je da je u junu 2017. godine Vlada usvojila Strategiju upravljanja vodama, čime su uspostavljeni dugoročni pravci i ciljevi upravljanja vodama i očuvanja kvaliteta voda.

Bojan Vujović, šef kancelarije nacionalnog IPA koordinatora, predstavio je mogućnosti finansiranja opštinskih razvojnih projekata u sektoru vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda, kao i projekata iz oblasti energetske efikasnosti. Vujović je naglasio da je osnov opšte razvojne politike države razvoj na lokalnom nivou, gdje lokalne samouprave imaju važnu ulogu u dijelu planiranja, pripreme, finansiranja i sprovođenja važnih razvojnih projekata. Istakao je da je Akcionim planom za ispunjavanje zahtjeva kohezione politike EU, kao jedna od ključnih mjera, predviđeno je unapređenje kapaciteta opština za korišćenje fondova ESI nakon članstva u EU.

Bojan Lazović, predsjednik Skupštine Udruženja vodovoda Crne Gore, upoznao je prisutne sa inicijativom Udruženja vodovoda oko izrade projekta zamjene azbestnocementnih cijevi na teritoriji Crne Gore.

Darko Mrvaljević, predsjednik Odbora za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zajednice opština, upoznao je prisutne o mogućnostima finansiranja projekata u sektoru sektoru vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda kroz EU fondove.

Na kraju prvog dana, predstavljen je projekat Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) u oblasti vodosnabdevanja i tretmana otpadnih voda u jugoistočnoj Evropi”, ključne prednosti i vrijednosti koje donosi RCDN mreža.

Drugog dana konferencije, generalni direktor Direktorata za ruralni razvoj u MPRR, Darko Konjević je predstavio IPARD II program za Crnu Goru. IPARD II program za Crnu Goru sadrži 7 mjera podrške, od kojih se jedna odnosi na implementaciju lokalnih razvojnih strategija kroz Lider pristup. 

Formiranje lokalnog partnerstva kroz uspostavljanje „Lokalne akcione grupe“ (LAG) je osnovna i značajna karakteristika Lider programa na nivou EU. Stvaranje LAG-ova je dugoročan proces i u tom smislu prenos znanja iz zemlje članice EU je dragocjeno za Crnu Goru, tako da je radionica bila prilika da se učesnici upoznaju  sa radom i projektima jednog od najuspješnijih LAG-ova u Hrvatskoj – LAG-om „Laura“, koji je predstavio Ivan Čupić, koordinator LAG „Laura“.

Predstavljeni su i rezultati Mreže opštinskih projekt menadžera, kao i uspostavljanje i funkcionisanje Fonda za podršku opštinskim projektima koji se finansiraju iz donatorskih sredstava (Rivolving fond).

Radionici su prisustvovali članovi Mreže opštinskih projekt menadžera, predstavnici vodovodnih društava, kao i predstavnici resornog ministarstva i drugih relevantnih institucija u sektoru voda iz Crne Gore.

Comments


bottom of page