top of page

O NAMA

U decembru 1998. godine potekla je ideja o osnivanju Udruženja za unapređenje vodosnabdijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore od strane rukovodilaca vodovodnih i kanalizacionih preduzeća Budva, Bar, Ulcinj, Cetinje, Herceg Novi i JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“. Predstavnici navedenih vodovodnih društava pokrenuli su inicijativu dobijanja saglasnosti svih vodovoda u Crnoj Gori u cilju osnivanja Udruženja. 16. marta 1999. godine sačinjen je Ugovor o osnivanju Udruženja kada je na Cetinju i održana prva Osnivačka skupština na kojoj je usvojen Ugovor o osnivanju Udruženja za unapređenje vodosnabdijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore. Potpisnici Ugovora su bila 22 vodovodna i kanalizaciona preduzeća uključujući i JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“.

Prva registracija Udruženja izvršena je 28.06.2001. godine kod Privrednog suda u Podgorici rješenjem p. br. 1759/99 pod nazivom „Poslovno udruženje za unapređenje vodosnabdijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore“. Dana 05.10.2001. godine, pod poslovnim brojem 2685/01 „Poslovno Udruženje“ je preregistrovano u „Udruženje za unapređenje vodosnabdijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore“. Kasnije, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG 6/02) kod Privrednog suda u Podgorici pod brojem 7-0000713/001, sa sjedištem u Podgorici Udruženje je preregistrovano u „NVO Udruženje za unapređenje vodosnabdijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore“.

NVO Udruženje za unapređenje vodosnabdijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore je osnovano kao samostalno, nestranačko, nevladino i neprofitno Udruženje vodovodnih preduzeća Crne Gore koje danas broji 21 preduzeće, koji su punopravni članovi, kao i 2 pridružena člana. Udruženje je osnovano sa ciljem unapređenja privređivanja osivača, odnosno članova Udruženja u oblastima:

  • Poboljšanja uslova za proizvodnju i distribuciju vode za piće i uslova za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, kao i primjena tehničko-tehnoloških dostignuća u pomenutim oblastima;

  • Racionalnog korišćenja vodnog resursa;

  • Adekvatno upravljanje i održavanje vodovodne i kanalizacione strukture;

  • Ulaganje u infrastrukturu u cilju poboljšanja usluga vodosnabdijevanja, odvođenja i tretmana otpadnih voda korisnicima;

  • Unapređenje odnosa sa korisnicima (potrošačima);

  • Unapređenje međusobne saradnje članova Udruženja;

  • Unapređenje saradnje sa drugim organizacijama na državnom i međunarodnom nivou u sektoru za vodosnabdijevanje, tretman i odvođenje otpadnih voda;

Unapređenje saradnje sa resornim ministarstvom i lokalnom samoupravom (Osnivačem vodovodnih preduzeća).

999.JPG
777.JPG
555.JPG
111.JPG
888.JPG
666.JPG
222.JPG
444.JPG
333.JPG
Milan_Bulatović.jpg
Milan Bulatović
Predsjednik UO
Tel/Fax: 020 642 101
E-mail: vodovod@bijelopolje.co.me
Adresa: Veljka Vlahovića 34,
81000 Podgorica
Aleksandar Nišavić
Predsjednik skupštine
Tel/Fax:
E-mail:
Adresa: Veljka Vlahovića 34,
81000 Podgorica
Alen_Krivokapić.jpg
Alen Krivokapić
Zamjenik predsjednika UO
Tel/Fax: 020 642 101
E-mail: krival@t-com.me
Adresa: Veljka Vlahovića 34,
81000 Podgorica
Tijana Vojvodić
Direktor
Tel/Fax: 020 642 101
E-mail: udruzenjevikcg@t-com.me
Adresa: Veljka Vlahovića 34,
81000 Podgorica
bottom of page