top of page
  • Udruženje Vodovoda CG

Predstavljen projekat „Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) u oblasti vodosnabdevanja i tretmana otpadnih voda“


U organizaciji Zajednice opština Crne Gore i Udruženja za unapređenje vodosnabdijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore, organizovan je promotivni događaj projekta Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) u oblasti vodosnabdevanja i tretmana otpadnih voda u jugoistočnoj Evropi”, na temu „Efikasna organizacija i efektivno upravljanje sistemima za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda”. Događaj je održan 21. februara 2019.godine, u hotelu “Podgorica”.
Regionalni projekat RCDN sprovode tri glavna partnera, NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope), IAWD (Međunarodna asocijacija voda Dunava) i AQUASAN (Udruženje vodovodnih preduzeća Federacije Bosne i Hercegovine), uz podršku švajcarskog Državnog sekretarijata za ekonomska pitanja (SECO) i njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), posredstvom Otvorenog regionalnog fonda GIZ-a za modernizaciju opštinskih usluga sa sjedištem u Skoplju, Makedonija.

Partneri na sprovođenju projektnih aktivnosti su asocijacije lokalnih vlasti i udruženja vodovoda iz Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine (FBiH i Republike Srpske), Makedonije, Kosova i Srbije.

Cilj projekta je da jedinice lokalne samouprave i vodovodna društva u zemljama zapadnog Balkana unaprijede svoje kapacitete, povećaju efikasnost i efektivnost, čime će doprinijeti poboljšanju usluga i omogućiti da veći broj građana ostvari pravo na pristup vodi za piće i sanitarnu upotrebu, i doprinijeti postizanju EU pravnih standarda koji se odnosi na oblast životne sredine.

Događaju je prisustvovalo više od trideset predstavnika jedinica lokalne samouprave, vodovodnih društava, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Regulatorne agencije za energetiku, Vodacom-a, Procon-a, i drugih relevantnih institucija.

U uvodnom dijelu, učesnicima su se obratili Refik Bojadžić, generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore i Milan Bulatović, predsjednik borda direktora Udruženja vodovoda Crne Gore, kojom prilikom su ukazali na važnost ovog projekta, zaključivši da će, osim jačanja kapaciteta samih asocijacija uključenih u projekat, Regionalna mreža umnogome doprinijeti jačanju kapaciteta lokalnih uprava i vodovodnih preduzeća – članica ovih asocijacija u efikasnoj organizaciji i efektivnom upravljanju sistemima za vodosnabdjevanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda, ali i uspostavljanju partnerstava i razmjeni iskustava i dobre prakse, te stvaranju povoljnog ambijenata za razvoj kapaciteta u predmetnim oblastima.

Potrebno je istaći da je upravo zahvaljujući RCDN projektu uspostavljeno partnerstvo između Zajednice opština i Udruženja vodovoda Crne Gore.

Sami projekat, ključne prednosti i vrijednosti koje donosi RCDN mreža, predstavili su Jelena Borozan iz Zajednice opština Crne Gore i Andrija Simović iz Udruženja vodovoda Crne Gore, koji su ujedno i odgovorni za sprovođenje projekta. Ukazano je na probleme koji će se nastojati riješiti kroz projekat, kao i način njihovog rješavanja.

Predstavljeni su neki od proizvoda za razvoj kapaciteta. Obuke u okviru teme »Razmjena iskustava i primjera dobre prakse za sakupljanje i tretman otpadnih voda«, namijenjene su donosiocima odluka u jedinicama lokalne samouprave i menadžmentu vodovodnih društava, kao i operativnom kadru. Kroz ovaj proizvod, predstaviće se kako pripremiti, napisati i implementirati projekte za prikupljanje i tretman otpadnih voda, kako bolje upravljati i održavati postrojenja za tretman otpadnih voda, a biće ponuđena i razmjena iskustava i primjera dobre prakse na nacionalnom nivou i u zemljama okruženja.

Predstavljen je i proizvod na temu »Kapitalni infrastrukturni investicioni projekti u sektoru voda«, namijenjen srednjem menadžmentu i donosiocima odluka u jedinicama lokalne samouprave i vodovodnim društvima, kao i vodovodnim društvima uključenim u implementaciju projekata. Njime je obuhvaćeno kako sprovesti neophodne pripreme za implementaciju projekata, kako razviti sve elemente i implementirati sve faze infrastrukturnih investicionih projekata.

Obuke, odnosno radionice u okviru oblasti »Unapređenje znanja i kompetencija opštinskih izabranih predstavnika u oblasti voda«, namijenjene su donosiocima odluka i menadžmentu jedinica lokalne samouprave i vodovodnih društava. Kroz ovu temu, naučiće se o zakonskom okviru za kvalitetno pružanje usluga u oblasti vodosnabdjevanja, uslovima za implementaciju infrastrukturnih investicija, kao i potrebama i zahtjevima vodovodnih društava kao operatora.

U izlaganju je ukazano i na mogućnost jedinica lokalnih samouprava i vodovodnih društava da, kroz RCDN, iniciraju važne dijaloge sa zainteresovanim stranama i zajednički rade na kreiranju politika, zakonskim izmjenama i pokretanju reformi.

Prisutnima su se obratili i Gojčilo Obradović iz Vodovoda i kanalizacije Budva i Nenad Konjević ispred Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz Herceg Novog, koji su ukazali na glavne izazove u radu institucija iz kojih dolaze, ali i probleme sa kojima se susreću ili se mogu susresti sva vodovodna društva, odnosno postrojenja u Crnoj Gori. Kao značajni uzročnik mnogim problemima, prepoznali su neadekvatnu ili nedovoljnu obučenost lica koji upravljaju infrastrukturnim objektima ili su zadužena za realizaciju razvojnih projekata u ovoj oblasti, te da ne postoji sistemski, na zakonu utemeljen zahtjev za kontinuiranim jačanjem znanja i kompetencija.

Nakon prezentacija, uslijedila je panel diskusija, na temu Kvalitet i tretman vode za piće i komunalnih otpadnih voda”, gdje je moderator bila Sanja Živković, sekretarka Odbora za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine u Zajednici opština. Učešće u diskusiji su uzeli Snežana Didanović iz Direkcije za komunalni razvoj, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, zatim Sanja Bujiša iz Vodacom-a i Miloš Petrović, iz službe za regulisane komunalne djelatnosti u Regulatornoj agenciji za energetiku.

Panelisti su predstavili aktivnosti svojih institucija i obaveze koje opštine i vodovodna preduzeća imaju po osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o upravljanju komunalnim i otpadnim vodama, ukazujući posebno na novine koji ovi zakonski propisi donose. Kao ključni faktor za uspješnu realizaciju ovih aktivnosti, istakli su sinergijski efekat saradnje, kako između centralnog i lokalnog nivoa, tako i između opština i vodovodnih preduzeća.

Na osnovu izlaganja i diskusija, zaključeno je da je neophodno unaprijediti kapacitete u oblasti vodosnabdevanja i tretmana otpadnih voda, ali i obezbijediti jačanje saradnje između jedinica lokalne samouprave i vodovodnih društava, te podstaći zajednički pristup u djelovanju, kako bi se na što efikasniji način riješavali problemi i odgovorilo na brojne izazove sa kojima se susreću.

Saradnja između ova dva sektora je ujedno i osnovni princip RCDN projekta, koji za krajnji cilj ima unapređenje kapaciteta u sektoru voda, a koristeći pozitivna iskustva širom jugoistočne Evrope, te pružajući predstavljene programe obuka.

Comments


bottom of page