top of page
  • Udruženje Vodovoda CG

Izvjesno održavanje drugog ciklusa programa „Upravljanje neprihodovanom vodom (NRW)“


U okviru „Dunavske konferencije“ Međunarodnog udruženja vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav (IAWD) koja je održana 31. 05 – 02. 06. 2023. godine u Beču organizovan je sastanak Savjetodavnog odbora Dunavskog partnerstva za učenje (D-LeaP), kao i IAWD Generalna skupština. Na događajima je usvojen budžet IAWD-a za tekuću godinu, a samim time i obezbijeđen dio sredstava za realizaciju drugog ciklusa NRW programa koji u Crnoj Gori sprovode Udruženje vodovoda Crne Gore (UVCG) i Zajednica opština Crne Gore (ZOCG).

Imajući u vidu da su gubici u vodovodnom sistemu Crne Gore na neprihvatljivo i zabrinjavajuće visokom nivou asocijacije su prepoznale potrebu za nastavak redovnog organizovanja polugodišnjeg NRW programa koji se realizuje kroz tri obuke (teoretski i praktični dio), između kojih su učesnici u obavezi da uz permanentnu podršku trenera kompletiraju zadatke kako bi čitav proces tekao u skladu sa definisanom i planiranom dinamikom programa i na kraju dao očekivane rezultate.


Ne samo za zaposlene koji se bave navedenom problematikom u vodovodnim društvima, NRW program je namijenjen i donosiocima odluka iz vodovodnih društava i jedinica lokalnih samouprava u vezi sa podizanjem svijesti o značaju smanjenja gubitaka i njihovoj ulozi kada je riječ o adekvatnom upravljanju neprihodovanom vodom.


Kako su se naporom i nastojanjem asocijacija u prethodnom periodu stekli uslovi za redovno sprovođenje programa, čijom implementacijom u procesima rada vodovodnih društava, vođeni iskustvom i primjerima dobre prakse iz regiona i šire, pozitivne rezultate, odnosno gubitke, možemo dovesti na prihvatljiv dio, nužna je podrška resornog ministarstva, kao i drugih zainteresovanih strana koje djeluju u ovoj oblasti, kako bi se razmotrile mogućnosti da ovakvi i slični programi kroz zakonske odredbe budu obavezujući za kontinuirano pohađanje, ne samo zbog fluktuacije zaposlenih koja se često dešava i sa kojom znanje i iskustvo „odlaze“ iz vodovodnih društava, već i kako bi u skladu sa aktuelnim trendovima u svijetu kreirali povoljno i održivo poslovno okruženje u vodnom sektoru Crne Gore, na čemu treba posvećeno raditi i u periodu koji je pred nama.


Događajima u Beču, učešće su uzeli ispred Udruženja vodovoda Andrija Simović, projekt menadžer i Jelena Borozan, samostalna savjetnica za upravljanje ljudskim resursima u Zajednici opština, koji su istovremeno i koordinatori RCDN regionalne inicijative.Comments


bottom of page