top of page
  • Udruženje Vodovoda CG

UDRUŽENJE VODOVODA CRNE GORE NOVA „ČLANICA“ EUNa sjednicama Upravnog odbora (UO) i Skupštine Udruženja vodovoda Crne gore (UVCG) održanim 22-24. novembar, 2023. godine u hotelu Avala u Budvi, za predsjednika Skupštine, jednoglasno je izabran g-din Aleksandar Nišavić, izvršni


Kao direktor najvećeg društva u Crnoj Gori, prepoznajem obavezu i prihvatam da u narednom periodu preuzmem dužnost i obaveze Predsjednika Skupštine krovne asocijacije vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti (Vršioci) i dam puni doprinos ka sveukupnom unapređenju sektora voda Crne Gore, uz veliku zahvalnost koleginicama i kolegama na ukazanom povjerenju koje ću nadam se opravdati, između ostalog

je naveo Nišavić.


Na sjednicama se govorilo i o aktuelnim izazovima sa kojima će se suočavati vršioci, a jedan od njih je Granski kolektivni ugovor (GKU) čijom primjenom će se povećati rashodi vršilaca koje nije prepoznala metodologija Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti prilikom određivanja cijene usluga, pa će održivost vršilaca u narednom periodu biti upitna. Zbog određenih neprimjenjivosti zakonskog okvira sa kojim se upravljamo i u okviru kojeg djelujemo, kao i dodatnog izazova sa kojim će se vršioci suočavati prilagođavanjem poslovanja u skladu sa novim GKU,

UVCG je podsjetilo na višegodišnje apele prema nadležnom ministarstvu, kao i Vladi Crne Gore i ponavlja da je krajnje vrijeme da se krovna asocijacija koja gotovo 25 godina zastupa interese svih vršilaca mora prepoznati kao jedan od glavnih stručnih aktera koji će učestvovati u donošenju odluka koje direktno utiču na trenutno, veoma loše stanje u vodnom sektoru Crne Gore, kako bi u narednom periodu bili u prilici da zajedničkim snagama kreiramo povoljno okruženje, a samim time i doprinesemo unapređenju

života građana, kao krajnjih korisnika na koji na kraju utiče sve ono čime se bavimo.


Ono što na žalost sa jedne strane još uvijek nije slučaj na nacionalnom nivou, sa druge jeste na međunarodnom, pa je posebno ohrabrujuć poziv da se UVCG, prepoznat kao pouzdan partner, uključi u članstvo Evropske asocijacije voda (EWA) kroz koje će ostvariti značajne benefite, odnosno, između ostalog, biti u prilici da učešćem u radnim tijelima, odborima i generalno radu EWA ima saradnju sa Evropskim asocijacijama, usko sarađuje sa predstavnicima Evropske komisije u dijelu koji se odnosi na oblast sektora u kojem UVCG djeluje, i na kraju, u saradnji sa ostalim ekspertima iz Evrope doprinese i

utiče na kreiranje Evropske vodne agende, novih standarda i legislative. Saglasnošču svih članova i u ovom slučaju je donijeta pozitivna odluka, pa će samim time UVCG postati dio Evropske zajednice asocijacija.

Sjednicama UO i Skupštine je prethodila radionica koja je organizovana u saradnji sa projektom „Regionalna mreža za razvoj kapaciteta u sektoru vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda“ kroz koji je UVCG u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore u prethodnom periodu ostvarilo rezultate koji se već koriste kao primjer dobre prakse u regionu i šire.
Na radionici su predstavljeni uslovi za učešće na projektu u narednih 5 godina, pa vođeni dosadašnjim pozitivnim primjerom bilo je za očekivati da se i ova odluka donese jednoglasno, a samim time se dobra saradnja nastavi i u periodu koji je pred nama, kako je na kraju događaja zaključeno.

Commentaires


bottom of page